JAF 2008/29, RvS 09-04-2008, BC9091, 200708028/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Huishoudelijk afval

Samenvatting

De vraag die zich in dit geval voordoet, is of het college zich, gezien de door [appellante] aangevoerde omstandigheden, bij het bestreden besluit in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang geheel ten laste van [appellante] behoren te komen. Naar het oordeel van de Afdeling is voldoende aannemelijk gemaakt dat de aandachtsstoornis waaraan de zoon van [appellante] lijdt, in overwegende mate de oorzaak is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht