JAF 2008/3, RvS 16-01-2008, BC2096, 200704178/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verzoek handhaving, Afvalstoffeninzameling

Samenvatting

De Afdeling heeft bij uitspraak van 22 maart 2006 in de zaken nrs. 200510179/1 en 200601671/1 het besluit van het college van 24 februari 2006, kenmerk 06/3178, vernietigd. Bij dit besluit heeft het college onder meer een verharde toegangsweg bij het perceel [locatie] aangewezen als opstelplaats voor een container voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, afkomstig van het bungalowpark. Deze uitspraak brengt met zich dat de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht