JAF 2008/30, RvS 17-04-2008, BD0320, 200801586/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Bewerken mijnsteen

Samenvatting

Voor zover het in het besluit op bezwaar gehandhaafde besluit ziet op het overtreden van de in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (het Besluit) opgenomen verplichting tot het doen van een ontvangst- en afgiftemelding, overweegt de voorzitter dat mijnsteen afkomstig is van de winning van niet-metaalhoudende mineralen. Mijnsteen valt onder Euralcode 010102 en is een afvalstof. Voor zover mijnsteen van buiten de inrichting wordt verwerkt, valt de inrichting onder de werking van…

Verder lezen
Terug naar overzicht