JAF 2008/31, RvS 11-04-2008, BD0323, 200801918/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Opslag afvalstoffen

Samenvatting

[verzoekster] heeft in haar bezwaarschrift en ter zitting verklaard dat zij op korte termijn een aanvraag zal indienen om de met de vergunning strijdige situatie in overeenstemming met de geldende vergunning te doen brengen. Van de zijde van het college is medegedeeld dat hij het onder deze omstandigheid niet redelijk acht handhavend op te treden en eventueel te verbeuren dwangsommen te innen. Het college gaat er vanuit dat er in elk geval vóór 1 juni 2008 een…

Verder lezen
Terug naar overzicht