JAF 2008/32, RvS 23-04-2008, BD0361, 200704127/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Splijtstoffen, Uraniumhexafluoride

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat, in tegenstelling tot wat Greenpeace stelt, bij herverrijking van onbestraalde verarmde splijtstoffen gebruik of product- of materiaalhergebruik is voorzien. Dat slechts een beperkt percentage verrijkt product ontstaat en een aanzienlijke hoeveelheid ‘dubbel verarmde’ splijtstoffen resteert en dat, zoals Greenpeace stelt, onzeker is wat er met deze ‘dubbel verarmde’ splijtstoffen gebeurt, wat daar verder ook van zij, doet hieraan niet af.

Urenco heeft, in de aanvraag en ter zitting…

Verder lezen
Terug naar overzicht