JAF 2008/33, RvS 14-05-2008, BD1468, 200704730/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Opslag afvalstoffen

Samenvatting

Vast staat dat [appellant], door tussenkomst van Salomons, materiaal heeft ontvangen dat afkomstig was van De Breekhoorn B.V. Niet aannemelijk is geworden dat De Breekhoorn B.V. op de betrokken partij van het materiaal, nadat het was vrijgekomen na een eerste zeving in het composteringspro- ces, verdere bewerkingen heeft toegepast om het geschikt te maken als bodemverharder of voor ander gebruik. Of De Breekhoorn B.V. dat in andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht