JAF 2008/34, RvS 15-05-2008, BD2089, 200802114/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom

Samenvatting

Ten aanzien van de opgelegde last ter zake het niet melden van afvalstof- fen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen overweegt de voorzitter dat het niet op voorhand evident is dat de vetten en oliën die door Technivet worden ingenomen, waaronder gebruikte frituurvetten en -oliën, geen afvalstoffen zijn. De voorzitter wijst er op dat in de door Technivet ingediende stukken van het Productschap Margarine Vet en Oliën is vermeld dat gebruikte frituurvetten en -oliën als afvalstoffen worden beschouwd.

Het college…

Verder lezen
Terug naar overzicht