JAF 2008/35, RvS 23-05-2008, BD2611, 200802509/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Asbest, Opslag asbesthoudend materiaal

Samenvatting

Naar het oordeel van de voorzitter leent de onderhavige procedure zich niet voor een uitgebreide beoordeling van de vraag of de asbesthoudende dakplaten onder de hiervoor beschreven omstandigheden moeten worden aangemerkt als afvalstoffen. In de bodemprocedure zal dienen te worden beoordeeld of in dit geval een verplichting tot verwijdering van de asbest- houdende dakplaten bestaat, als gevolg waarvan [verzoekster] zich van deze dakplaten moet ontdoen, dan wel of op grond van de overige omstan- digheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht