JAF 2008/36, RvS 28-05-2008, BD2644, 200706584/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Veehouderij, Afvalpreventieonderzoek

Samenvatting

[appellant] betoogt dat ten onrechte niet is voorgeschreven dat een afvalpreventie-onderzoek moet worden uitgevoerd.

Het college staat op het standpunt dat een dergelijk onderzoek geen meerwaarde heeft gezien de aard van de vrijkomende afvalstromen, te weten kadavers en spuiwater van de luchtwasser. De drijver van de inrichting zal uit de aard der zaak streven naar minimalisatie van de veesterfte, en ook bij het spuiwater is er geen besparingspotentieel.

Het college heeft zich naar het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht