JAF 2008/38, RvS 16-06-2008, BD5344, 200803443/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom, Afvalstoffen

Samenvatting

Bij het bestreden besluit heeft het college [verzoeker] opgedragen om voor het aflopen van de begunstigingstermijn 27.000 m3 kunstgrasmatten, 13.500 m3 bouw- en sloopafval en 1.500 m3 groenafval te verwijderen uit de inrichting. Het college stelt zich op het standpunt dat de kunstgrasmatten en het bouw- en sloopafval moeten worden beschouwd als afvalstoffen. Voor handelingen die hiermee in de inrichting zijn verricht, is geen vergun- ning verleend, aldus…

Verder lezen
Terug naar overzicht