JAF 2008/4, RvS 22-01-2008, BC3018, 200708052/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Inzamelen afgewerkte olie

Samenvatting

KS-R verzoekt om bij wijze van voorlopige voorziening een fictieve vergunning te verlenen voor het inzamelen van afgewerkte olie, categorie I en II, dan wel de minister op te dragen zo’n vergunning te verlenen. Haar spoedeisend belang betreft het kunnen inzamelen en naar haar verwerkingsin- stallatie exporteren van afgewerkte olie De minister heeft in zijn nieuwe, thans bestreden, besluit de motivering voor de weigering van de inzamelvergunning aangevuld. Hij bestrijdt dat verwerking niet voldoet aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht