JAF 2008/42, RvS 02-07-2008, BD6102, 200704793/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Spoorwegemplacement, Organisch afval

Samenvatting

Het aan de vergunning verbonden voorschrift C.1. bepaalt dat ter beperking van geurhinder een goederentrein beladen met organisch afval, alvorens rangeeractiviteiten worden opgestart, dient te worden geplaatst tussen km 26.000 en km 26.300 (conform tekening aanvraag vergunning nr. 27795.59-S-01).

Het aan de vergunning verbonden voorschrift C.2. bepaalt dat binnen een termijn van drie jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning binnen de inrichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht