JAF 2008/43, RvS 02-07-2008, BD6134, 200704844/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag afvalstoffen, M.e.r.(beoordelings)plicht

Samenvatting

De Afdeling stelt vast dat voor de inrichting vergunningen krachtens de Wet milieubeheer zijn verleend en in werking zijn geweest. De inrichting is reeds lange tijd feitelijk opgericht en in werking gebracht. Bij het bestreden besluit is geen vergunning verleend voor het feitelijk oprichten van een nieuwe installatie waarvan de capaciteit de in onderdeel C, categorie 18.5, genoemde drempelwaarde overschrijdt. Gelet hierop kan niet worden gesproken van oprichting van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht