JAF 2008/58, RvS 11-09-2008, BP0981, 200805611/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ondergrondse inzamelvoorziening

Samenvatting

Gelet op hetgeen het college hierover ter zitting naar voren heeft gebracht, acht de voorzitter het aannemelijk dat niet hoeft te worden gevreesd voor het tegen de rijrichting in inrijden van de Achterweg door personen die van de inzamelvoorziening gebruik willen maken. Nu de inzamelvoorziening de bovengrondse containers vervangt die zich bevinden op het terrein van een supermarkt die eveneens via de Achterweg bereikbaar is, acht de voorzitter het niet aannemelijk dat het plaatsen van de ondergrondse con- tainers zal leiden tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht