JAF 2008/59, HvJ EU 11-09-2008, , C-251/07

Inhoudsindicatie

Afvalverbranding, Kwalificatie van warmtekrachtcentrale, Begrippen “verbrandingsinstallatie” en “meeverbrandingsinstallatie”

Samenvatting

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PB L 332, blz. 91).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Gävle Kraftvärme AB (hierna: “Gävle Kraftvärme”) en Länsstyrelsen i Gävleborgs län (provinciebestuur van Gävleborg) over een aanvraag…

Verder lezen
Terug naar overzicht