JAF 2008/7, RvS 06-02-2009, BC3630, 200701658/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag en opbreken, Afvalstoffen

Samenvatting

Voor zover [appellant] heeft aangevoerd dat een aantal activiteiten is vergund zonder dat deze zijn aangevraagd, overweegt de Afdeling het volgende. Uit het stelsel van de Wet milieubeheer volgt dat het bevoegde

gezag dient te beslissen op de aanvraag zoals die is ingediend. De in de voorschriften 2.2.6 tot en met 2.2.9 voorgeschreven activiteiten, voor zover het de grijper, stortbunkers, transportbanden en overstorten betreffen, worden niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht