JAF 2008/77, RvS 12-11-2008, BF4104, 200804173/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift, Vertegenwoordiging

Samenvatting

In haar bezwaarschrift heeft [appellante] verklaard bezwaar te maken namens haar op hetzelfde adres wonende meerderjarige [zoon]. ij aangetekende brief van 12 maart 2008 heeft het college [appellante] verzocht de gestelde vertegenwoordiging aan te tonen. Zij is hiertoe tot 26 maart 2008 in de gelegenheid gesteld. Hierbij heeft het college vermeld dat, indien het verzuim niet binnen de gestelde termijn wordt hersteld, het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht