JAF 2008/8, RvS 06-02-2008, BC3617, 200702517/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Dempen sloot, Afvalstoffen

Samenvatting

De Afdeling stelt vast dat [appellant] als gevolg van de door hem gevraagde ontheffing, die hem was verleend bij besluit van 25 maart 2005, moet hebben geweten dat hem was vergund om de sloot met maximaal

300 m3 houtachtig materiaal te dempen. Voorzover [appellant] stelt dat de toezichthouder milieu bij de afdeling Handhaving van de provincie, [getuige B], hem telefonisch toestemming zou hebben gegeven voor het toepassen van een grotere hoeveelheid houtachtig materiaal, overweegt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht