JAF 2008/82, RvS 19-11-2008, BF4747, 200802840/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verbranden berm- en slootmaaisel

Samenvatting

Ter invulling van de aan het college toekomende beoordelingsruimte heeft het college zijn op de provinciale nota ‘Verbranden in de open lucht van snoei- en resthout’ gebaseerde stookbeleid van 8 maart 2005 tot uitgangspunt genomen. Ontheffing wordt, indien geen alternatieve verwerkingswijzen mogelijk zijn, verleend voor het verbranden van besmettelijk materiaal en snoei- en rooihout van windsingels of boomgaarden. Daarnaast wordt ontheffing verleend voor kamp- of vreugdevuren. Het college heeft afgezien van een ontheffingsmogelijkheid voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht