JAF 2008/88, HvJ EG 04-12-2008, , C-317/07 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verbranding van afval, Reiniging en verbranding, Ruw gas geproduceerd op basis van afval, Verbrandingsinstallatie, Meeverbrandingsinstallatie

Samenvatting

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3 van Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PB L 332, blz. 91).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Lahti Energia Oy (hierna: “Lahti Energia”), een onderneming die eigendom…

Verder lezen
Terug naar overzicht