JAF 2008/9, RvS 06-02-2008, BC3599, 200703056/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Financiële zekerheid, Afvalstoffen

Samenvatting

Uit artikel 27, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 259/93 volgt dat bij het bepalen van de vereiste financiële zekerheid rekening dient te worden gehouden met de in de artikelen 25 en 26 van de Verordening bedoelde gevallen. Daaronder is mede begrepen de situatie dat de afvalstoffen naar Nederland moeten worden teruggehaald, omdat zij niet voldoen aan de kennisgeving. Gelet hierop, mocht de minister bij het bepalen van de vereiste financiële zekerheid rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht