JAF 2008/91, HvJ EG 11-12-2008, , C-387/07 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Voorlopige opslag, Mogelijkheid om afvalstoffen te vermengen, Gemengde verpakkingen, Verwijdering van afvalstoffen, Europese afvalstoffenlijst

Samenvatting

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194, blz. 39), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29 september 2003 (PB L 284, blz. 1; hierna: “richtlijn 75/…

Verder lezen
Terug naar overzicht