JAF 2009/67, HvJ EG 16-07-2009, , C-254/08 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verdeling van kosten voor afvalverwijdering, Beginsel dat vervuiler betaalt

Samenvatting

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, sub a, van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PB L 114, blz. 9), en met name van het beginsel “de vervuiler betaalt”.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de vennootschappen Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, …

Verder lezen
Terug naar overzicht