JAF 2010/53, Rechtbank Leeuwarden 20-12-2010, BO8190, AWB 10/537 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Sloopvergunning, Asbestverwijdering

Samenvatting

Bij brief van 26 januari 2010 heeft het college aan [naam eiseres] mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de stillegging van asbestverwijderingswerkzaamheden. Op 20 april 2009 heeft [naam] bij het college een vergunning aangevraagd voor de sloop van een melkveestalling en diverse bijgebouwen op het adres [adres]. Bij besluit van 17 juli 2009 heeft het college de sloopvergunning onder voorwaarden verleend. In de sloopvergunning is onder meer als voorwaarde opgenomen dat het slopen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht