JAF 2011/44, Rechtbank Haarlem 21-06-2011, BR0193, AWB 09-2912 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Stortplaats, Interpretatie bestemmingsplan

Samenvatting

Bij brief van 4 oktober 2007 heeft eiser verweerder verzocht om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen jegens de derde partij. Het verzoek had betrekking op door de derde partij uitgevoerde activiteiten op de afval- stortplaats in de [naam] polder die volgens eiser in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De rechtbank is van oordeel dat, nu eiser niet bestreden heeft dat er ten tijde van het tot stand komen van het bestemmingsplan op de stortplaats al afvalbewerkende en -verwerkende activiteiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht