JAF 2011/51, Rechtbank Haarlem 14-07-2011, BR3106, 11/234 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Gasbron, Doelstelling, Beleid

Samenvatting

Bij besluit van 3 december 2010 heeft verweerder de aanvraag van eiser om hem een vergunning krachtens de Waterwet te verlenen voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater afkomstig van een gasbron [adres] te [plaatsnaam] geweigerd. Eiser heeft op 15 mei 2010 bij verweerder een aanvraag ingediend om een vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet. De aan- vraag betreft het voornemen van het lozen van afvalwater afkomstig…

Verder lezen
Terug naar overzicht