JAF 2012/18, Kantonrechter Maastricht 31-08-2011, BV7695, 415199 CV EXPL 11-799 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Algemene voorwaarden, Afvalverwerking

Samenvatting

SITA vordert de veroordeling van [gedaagde] - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - tot betaling van € 631,65, nog te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over een daarvan deel uitmakende hoofdsom van € 535,62 vanaf 22 januari 2011 tot de voldoening en onder verwijzing van [gedaagde] in de proceskosten. Van het gevorderde bedrag maken naast de genoemde hoofdsom bedragen van € 15,69 aan tot 22 januari 2011 vervallen (handels)rente en € …

Verder lezen
Terug naar overzicht