JAF 2012/198, RvS 21-11-2012, BY3725, 201200581/1/T1/R4 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Uitvoerbaarheid, Bodemverontreiniging

Samenvatting

Bij besluit van 29 november 2011 heeft het college het wijzigingsplan "Dorpsstraat 2002, Dorpsstraat nr. 12" vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel aan de [locatie] te Nootdorp van de bestemming "Woondoeleinden" in de bestemming "Horeca" met twee woningen. Met het wijzigingsplan wordt beoogd de bouw van een horecabedrijf met twee woningen mogelijk te maken.

[appellant] betoogt dat het college ten onrechte geen onderzoek heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht