JAF 2012/31, Rechtbank Maastricht 14-03-2012, BV9011, 03/994009-11 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreding voorschrift, Boete

Samenvatting

De vergunning is verleend aan [naam bedrijf/holding] Nu de bedrijfsactiviteiten waarop de tenlastelegging ziet, worden verricht door verdachte, ziet de economische politierechter zich voor de vraag gesteld of het niet nakomen van de vergunningvoorschriften aan verdachte kan worden verweten. Gelet op de verklaring ter terechtzitting van de bestuurder van [naam bedrijf/holding], de heer [naam bestuurder] voornoemd, is de economische politierechter van oordeel dat de vergunning weliswaar is verleend aan [naam…

Verder lezen
Terug naar overzicht