JAF 2012/53, Rechtbank Maastricht 03-04-2012, BW2163, 82/027536-12 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Asbesthoudende afvalstoffen

Samenvatting

Het gaat in dit geval om werkzaamheden aan asbesthoudend product dat ingedeeld moet worden in risicoklasse 2, dat wil zeggen dat de werknemers zijn blootgesteld geworden aan een concentratie, die ruimschoots de grenswaarde overschrijdt. Van blootstelling aan een lage concentratie is naar het oordeel van de economische politierechter dan ook geen sprake.

Zij overweegt in dit verband nog dat bij de werkzaamheden ook veel asbesthoudend stof is vrijgekomen, gezien de verklaring van getuige [getuige], die over de werkzaamheden heeft verklaard: “Er kwam…

Verder lezen
Terug naar overzicht