JAF 2012/95, Rechtbank Maastricht 18-06-2012, BW8745, AWB 11/864 + AWB 12/277 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Recyclen van hout-, bouw- en/of sloopafval, Opslag

Samenvatting

Bij besluit van 9 november 2010 heeft verweerder aan eiseres lasten onder dwangsom opgelegd vanwege geconstateerde overtredingen van vergunningvoorschrift G2, sub a, c, d en f, alsmede het bepaalde in artikel 2.1 en 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Eiseres exploiteert een inrichting die zich in het bijzonder bezighoudt met het recyclen van hout-, bouw- en/of sloopafval. Verweerder heeft eiseres…

Verder lezen
Terug naar overzicht