JAF 2013/226, Gerechtshof Arnhem 22-01-2013, BZ0268, 11/00487 en 11/00488 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffenheffing, Omzetbelasting

Samenvatting

Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2008 aanslagen opgelegd in in de afvalstoffenheffing van € 216,64. Voor het jaar 2009 zijn hem aanslagen opgelegd in de afvalstoffenheffing van € 219,96.

Volgens artikel 15.33, lid 2, van de Wet milieubeheer in de voor de jaren 2008 en 2009 geldende tekst (thans: lid 3) wordt onder de in lid 1 van dat artikel bedoelde kosten mede verstaan de zo-even bedoelde omzetbelasting. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht