JAF 2013/227, Gerechtshof Arnhem 22-01-2013, BZ0268, 11/00487 en 11/00488 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Rioolrechten, Belastingplichtigen, Opbrengstlimiet

Samenvatting

Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2008 aanslagen opgelegd in de rioolrechten, berekend naar een heffingsmaatstaf van € 401 000 (...). Voor het jaar 2009 zijn hem aanslagen opgelegd in de rioolrechten, berekend naar een heffingsmaatstaf van € 454 000.

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak plaatselijk bekend a-straat 1 te Z. Deze dient hem tot woning. Voor het kalenderjaar 2008 bedraagt de vastgestelde waarde van die onroerende zaak op de peildatum 1 januari…

Verder lezen
Terug naar overzicht