JAF 2013/245, Rechtbank Roermond 06-02-2013, BZ1616, AWB 11/1378, 11/1404 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalverwerking, Geurhinder

Samenvatting

Nadat het College van gedeputeerde staten van Limburg (GS) op 14 juli 2011 een verklaring van geen bedenkingen had afgegeven, heeft verweerder (B&W) bij besluit van 23 augustus 2011 (het bestreden besluit) aan de oprichtingsvergunning, die op 5 juni 2008 op grond van de Wet milieubeheer (Wm) aan eiseres 2 is verleend, twee voorschriften verbonden. Bij dat besluit is de aanvraag van eiseres 1 om de voorschriften van de oprichtingsvergunning te wijzigen…

Verder lezen
Terug naar overzicht