JAF 2013/271, Gerechtshof Amsterdam 04-04-2013, BZ7224, 11/00603 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verontreinigingsheffing, Indeling in klassen, Onderzoek

Samenvatting

De heffingsambtenaar heeft met dagtekening 30 september 2009 aan belanghebbende voor het jaar 2007 een aanslag verontreinigingsheffing opgelegd ten bedrage van € 124.180,11, op basis van 2.185,5 vervuilingseenheden, uitgaande van indeling in klasse 12 van de Tabel afvalwatercoëfficiënt met betrekking tot het zuurstofverbruik.

Eiseres exploiteert een groothandel in vis, schaal- en weekdieren en een rokerij. Het bedrijf loost afvalwater op het gemeentelijk riool enerzijds vanuit een afdeling expeditie…

Verder lezen
Terug naar overzicht