JAF 2013/283, RvS 08-05-2013, BZ9752, 201111378/1/T1/A4 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

PCB, Waarneembaarheid, Lozingen

Samenvatting

Bij besluit van 13 september 2011 heeft het college van gedeputeerde staten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orion B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkingsbedrijf aan De Steven 25 te Drachten, gemeente Smallingerland. In de inrichting worden onder meer polychloorbifenylen (PCB)-houdende afvalstoffen uit apparatuur verwijderd.

Het college van gedeputeerde staten stelt zich op het standpunt dat in de inrichting gebruik wordt gemaakt

Verder lezen
Terug naar overzicht