JAF 2013/285, Gerechtshof Arnhem 02-05-2013, CA0383, 10/00593 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffenheffing, Baten en lasten

Samenvatting

De heffingsambtenaar heeft aan belanghebbende voor het jaar 2008 een aanslag in de afvalstoffenheffing van € 273,96 (de aanslag) opgelegd.

Belanghebbende is bewoner van het perceel aan de a-straat 1 te Q. Voor dit perceel geldt een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

De aanslag is gebaseerd op de Verordening reinigingsheffingen 2008 (de Verordening) zoals vastgesteld op 12 november 2007 door de gemeenteraad van de gemeente Duiven.

In de gemeente Duiven…

Verder lezen
Terug naar overzicht