JAF 2013/289, Rechtbank Roermond 18-03-2013, CA1121, AWB 11/1933, 11/1935 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bevoegd gezag

Samenvatting

Bij besluit van 20 september 2011 (bestreden besluit) heeft verweerder aan de derde-partij [belanghebbende] een omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor een verandering van de inrichting gelegen aan Industrieterrein [adres] te Panningen.

Binnen de inrichting die is gelegen op een industrieterrein, worden afvalstoffen ontvangen, opgeslagen en bewerkt. De bewerking omvat onder meer het drogen…

Verder lezen
Terug naar overzicht