JAF 2014/489, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8265, 200.123.199-01

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige overheidsdaad, Dwangsombeschikking, Afvoer, Verwijdering, Afvalstoffen, Gereed product, Artikel 10.48 Wet milieubeheer

Samenvatting

Desmepol houdt zich bezig met het verwerken van diverse kunststoffen. Het college van gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel (hierna: GS) heeft aan Desmepol een meervoudige last onder dwangsom opgelegd. Deze casus betreft de situatie waarin de GS op grond van de primaire dwangsombeschikking alle in de inrichting aanwezige stoffen als afvalstoffen heeft aangemerkt en, in het verlengde hiervan, de verwijdering naar een…

Verder lezen
Terug naar overzicht