JAF 2015/501, Gerechtshof Amsterdam 15-01-2015, ECLI:NL:GHAMS:2014:4225, 13/00806 (met annotatie van mr. M.A. Toepoel)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep, Belastingkamer, Wet milieubeheer, Aanslag afvalstoffenheffing, Inzameling huisvuil, Kosten beheer huishoudelijke afvalstoffen, Doelbestemming

Samenvatting

De heffingsambtenaar heeft met dagtekening 28 februari 2013 aan belanghebbende voor het jaar 2013 een aanslag afvalstoffenheffing ten bedrage van € 367,30 opgelegd voor de woning aan de [adres] te [plaats](hierna: de woning). Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt echter heeft de heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar, gedagtekend 14 juni 2013, de aanslag gehandhaafd. Naar aanleiding hiervan heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht