JAF 2015/507, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1289, 21-002968-14 (met annotatie van mr. M.A. Toepoel)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep, Afval, Wasmachines, Begrip bedrijfsafvalstoffen

Samenvatting

Onderhavige zaak betreft de uitspraak van de economische kamer van het Hof naar aanleiding van het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 20 mei 2014 (met parketnummer 81-066641-13) in de strafzaak tegen [verdachte]. Naar aanleiding van die uitspraak werd door verdachte hoger beroep ingesteld.

Aan verdachte is tenlastegelegd (kort gezegd) dat hij op al dan niet opzettelijk, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht