JAF 2015/540, Rechtbank Limburg 06-08-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:6691, AWB/ROE 14/1852, AWB/ROE 14/1938, AWB/ROE 14/1939, AWB/ROE 14/1947, AWB/ROE 14/1957, AWB/ROE 14/1987 WABOM (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (milieu), Geurhinder

Samenvatting

Bij besluit van 6 mei 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder aan [vergunninghouder] (vergunninghouder) een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het veranderen van (de werking) van de inrichting aan Industrieterrein 125 te Panningen.

De rechtbank stelt vast dat de verandering betrekking heeft op het innemen en drogen van beenderen…

Verder lezen
Terug naar overzicht