JAF 2015/548, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6777, 14/01066 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Huishoudelijk afval, Afvalstoffenheffing

Samenvatting

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [a-straat] 6 te [A] , per waardepeildatum 1 januari 2012, voor het jaar 2013 vastgesteld op € 390.000. Tegelijk met deze beschikking zijn de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers en rioolheffing eigenaren vastgesteld.

In beginsel geldt dat, wanneer de opbrengstlimiet wordt overschreden, de tariefstelling in…

Verder lezen
Terug naar overzicht