JAF 2016/596, Afdeling rechtspraak van de Raad van State 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:706, 201505523/1/A4 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

ORAC, Huisvuiljurisprudentie

Samenvatting

Bij besluit van 26 mei 2015 heeft het algemeen bestuur locatie 5-05 ter hoogte van het perceel Govert Flinckstraat [nummer] te Amsterdam aangewezen voor de plaatsing van een ondergrondse restafvalcontainer.

Het besluit van 26 mei 2015 ziet, voor zover hier van belang, uitsluitend op de aanwijzing van locatie 5-05 voor de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer ten behoeve van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Andere afvalstoffen, bijvoorbeeld afkomstig van horeca of middenstand, mogen niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht