JAF 2016/605, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:978, 201409039/1/A4

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Alternatieven

Samenvatting

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Daarbij is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van het besluit een saneringsplan moet zijn overgelegd, en na vier jaar moet zijn begonnen met de sanering. Verder is een tijdelijke beveiligingsmaatregel vastgesteld.

Edelchemie is eigenaar van het grootste…

Verder lezen
Terug naar overzicht