JAF 2016/625, RvS 22-06-2016, ECLI:NL:RVS:2016:1721, 201509109/1/R1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder

Samenvatting

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft het college een hogere waarde als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een industrieterrein voor de woning aan de [locatie 1] in Losser. Het besluit voorziet in een maximale geluidwaarde van 55 dB(A) voor de woning aan de woning aan de [locatie 1] in Losser.

Door WNP raadgevende ingenieurs is akoestisch onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht