JAF 2016/638, Gerechtshof Amsterdam 21-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4314, 23-005476-12 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afval

Samenvatting

De verdachte heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegde. Hij heeft daartoe, kort en zakelijk weergegeven, aangevoerd dat de door hem neergelegde goederen niet verontreinigend waren voor de bodem, dan wel dat hij maatregelen genomen heeft ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Dit verweer wordt echter, voor wat betreft de bewezenverklaring, door de inhoud van de bewijsmiddelen weerlegd. Daarbij geldt dat, ook als olie…

Verder lezen
Terug naar overzicht