JAF 2017/692, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:475, 201509031/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreding

Samenvatting

Bij besluit van 2 april 2015 heeft het bestuur Reko een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 16.5 van de Wet milieubeheer.

Reko exploiteert aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam een inrichting met een installatie waarin teerhoudend asfaltgranulaat wordt verbrand. Door die verbranding wordt de teerfractie verwijderd. Het residu kan na enige verdere bewerking worden gebruikt als bouwstof.

Volgens het bestuur is deze verwerkingsinstallatie een broeikasgasinstallatie, en beschikt Reko in strijd met artikel 16.5 van de Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht