JAF 2017/710, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1171, 201507265/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Inrichting voor opslaan en bewerken van afvalstoffen moet voldoen aan het BREF

Samenvatting

Bij besluit van 6 mei 2014 heeft het college aan [appellante sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de werking en het in werking hebben van de inrichting op het perceel [locatie] te Panningen (het perceel).

[appellante sub 1] drijft op het perceel een inrichting voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen. In de inrichting is een biomassaverbrandingsinstallatie aanwezig. Met de door die installatie opgewekte warmte

Terug naar overzicht