JAF 2017/715, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301, 201607199/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (milieu), Geluidhinder, Afvalstoffen

Samenvatting

Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college aan [appellante sub 4] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het perceel [locatie 1] te Grubbenvorst.

Bij het besluit van 16 december 2014 is omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht